Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

O nás

Firma E-Services bola založená v Prešove v roku 1991, pôvodne pod názvom English Services, s poslaním poskytovať kvalitné prekladateľské a tlmočnícke služby a kurzy angličtiny pre miestne firmy, organizácie a širokú verejnosť.

Vďaka svojmu zameraniu na kvalitu sa rýchlo presadila ako spoľahlivý miestny poskytovateľ takýchto služieb a v priebehu nasledujúceho desaťročia poskytla solídne základy hovorovej angličtiny, tak dôležité pre život a prácu v dnešnom globalizovanom svete, stovkám absolventov jej kurzov.

Po príchode internetu v druhej polovici 90-tych rokov firma rozšírila poskytovanie svojich prekladateľských služieb ďaleko za hranice Prešova a postupne si získala viacerých pravidelných veľkých aj malých zákazníkov po celom Slovensku, v Európe, aj v USA.

Po viac než 15-tich rokoch od svojho založenia firma ukončila svoju úspešnú porevolučnú misiu v oblasti vyučovania angličtiny a sústredila sa na poskytovanie prekladateľských služieb pre firemný sektor.

Využívajúc výhodu technických znalostí a analytických schopností firma následne rozšírila svoje služby o poskytovanie technického poradenstva pre malé konštrukčné projekty a v roku 2011 skrátila svoj názov na E-Services. Úlohy, ktoré v technickej oblasti v priebehu rokov typicky riešila zahŕňali analýzu zaťažení, výpočty napätí, pevnostné skúšky a optimalizáciu konštrukcií.

Od roku 2010 sa firma podieľala na viacerých úspešných programoch certifikácie ultraľahkých lietadiel a postupne sa stala expertom na certifikačné špecifikácie pre ultraľahké lietadlá a preukazovanie ich plnenia.

V roku 2020 firma presunula svoje sídlo z čoraz rušnejšieho a horúcejšieho Prešova do pokojných, tichých a chladnejších Daletíc, malej obce pod jedným z vrcholov malebnej Šarišskej vrchoviny, kde sa začala zaoberať aj návrhom malých ekologických prehrádzok potokov z prírodných materiálov na zabraňovanie prívalovým povodniam a erózii, a na vytváranie priaznivých podmienok pre udržiavanie biodiverzity a zlepšovanie životného prostredia. V čase rýchlych klimatických zmien a čoraz väčších extrémov počasia je naša práca v tejto oblasti našou novou dlhodobou misiou v rámci úsilia o zmierňovanie ich nepriaznivých následkov.