Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Technické poradenstvo

Naše služby v technickej oblasti sú popri našich prekladateľských službách rovnako dôležitou súčasťou našich aktivít.

Naše analýzy, výpočty zaťažení a pevnostné skúšky podľa požiadaviek európskych a amerických certifikačných špecifikácií preukazujú konštrukčnú bezpečnosť viacerých sériovo vyrábaných ultraľahkých lietadiel. Nami navrhnuté úpravy zvyšujú ich bezpečnosť a zlepšujú ich letové vlastnosti.

Naše technické aktivity však nie sú ani zďaleka obmedzené len na oblasť leteckých a iných strojárskych konštrukcií.

V čase rýchlych klimatických zmien a čoraz väčších extrémov počasia je našou najnovšou oblasťou pôsobenia navrhovanie malých ekologických prehrádzok z prírodných materiálov na zabraňovanie prívalovým povodniam a erózii a na vytváranie priaznivých podmienok pre udržiavanie biodiverzity a zlepšovanie životného prostredia. Je to oblasť, v ktorej môžeme naplno využiť naše rozsiahle znalosti z oblasti dynamiky kvapalín a ekológie vodných tokov. Nami navrhnuté prehrádzky sú nielen ekologické, ľahko realizovateľné, vysoko funkčné, bezpečné a trvácne, ale aj pekne vyzerajúce a turisticky zaujímavé.